علی‌اصغر اناری برچلوئی

علی‌اصغر اناری برچلوئی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۵ شهریور ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۵
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اناری