عنایت سلطان‌زاده

عنایت سلطان‌زاده

زادروز: ۲۱ آذر ۱۳۲۹
خاکسپاری: ۱۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: ابراهیم
پیشه/تحصیلات: دانشجو،‌ دانشگاه پونا (هندوستان)
گرایش سیاسی: راه کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۲
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی: