غلامعباس انصاری

غلامعباس انصاری

زادروز: ۱۳۲۵
خاکسپاری: ۱۵ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: حاج عبدالحسین
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.