غلامعلی آرام‌دوست

غلامعلی آرام‌دوست

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: ناصر
پیشه/تحصیلات: دپیلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۸
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

آرام‌دوست-آرام‌پرست