مهران آرامش

مهران آرامش

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدامین
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

آرامش