احمد فریدحسنی اردکانی

احمد فریدحسنی اردکانی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۶ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عزیزالله
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فریدحسنی-اردکانی