حمید اردبیلچی

حمید اردبیلچی

زادروز: ۲۱ آذر ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۳۰ دی ۱۳۶۰
نام پدر: کاظم
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۹
شماره: ۴۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.