حسن ارفع

حسن ارفع

زادروز: ۲۴ فروردین ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حسام
پیشه/تحصیلات: پزشک، ستوان یکم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۲۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.