هلن ارفعی

هلن ارفعی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۳۰ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: معلم، فوق دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۱
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

ارفعی