مهدی آسمان‌تاب

مهدی آسمان‌تاب

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: پرسنل سپاه پاسداران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۲۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

آسمان‌تاب