محمد (فریدون) عسگری دریائی

محمد (فریدون) عسگری دریائی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۲ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: عباسعلی
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.