ژاله آشنا

ژاله آشنا

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۳۰ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: دانشجوی هنرهای زیبا
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۰
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.