سید رحیم اشرف‌جهانی

سید رحیم اشرف‌جهانی

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۱۴ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: سید یعقوب
پیشه/تحصیلات: مهندس راه و ساختمان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۲۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.