اصغر اشتری

اصغر اشتری

زادروز: ۳ تیر ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۲
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اشتری-۱