مرتضی دانش ‌آشتیانی

مرتضی دانش ‌آشتیانی

زادروز: ۲۲ اسفند ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۵ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: ابوالقاسم
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.
مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۲۲ ردیف ۱۱ است.