اسفندیار اصلانی

اسفندیار اصلانی

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۲۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.