عوضعلی قره‌داغی

عوضعلی قره‌داغی

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۲۴ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: حمزه
پیشه/تحصیلات: همافر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۹
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.