الماس عوض‌یار

الماس عوض‌یار

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۱ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: پرسنل سپاه پاسداران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۵
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.