آیدا شهبازی

آیدا شهبازی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی علوم سیاسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۷
شماره: ۴۵

اسناد و منابع تکمیلی:

بر روی سنگ مزار سال مرگ احتمالاً به اشتباه ۱۳۶۳ حک شده است.

شهبازی