سید شهرام عیوقی

سید شهرام عیوقی

زادروز: ۱۶ تیر ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سید فخرالدین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۴
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.