محمدحسن آزادی چگنی

محمدحسن آزادی چگنی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: روح‌الله
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۶
شماره: ۴۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.