مرتضی آذرنیا

مرتضی آذرنیا

زادروز: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱ دی ۱۳۶۰
نام پدر: رضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۱
شماره: ۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

آذرنیا