احمد عظیمی منتظر

احمد عظیمی منتظر

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۸
شماره: ۳۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.