عظیم جلالی

عظیم جلالی

زادروز: ۲۰ تیر ۱۳۲۸
خاکسپاری: ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: علیمراد
پیشه/تحصیلات: مهندس شیمی، تهران
گرایش سیاسی: راه کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰۵
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.