مسعود عزیزپور

مسعود عزیزپور

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: فتح‌الله
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۲۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.