قمر ازکیا

قمر ازکیا

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۱۰ مهر ۱۳۶۷
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: فوق دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۴۱
شماره: ۵۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.