جمشید (مسعود) بادارنگ

جمشید (مسعود) بادارنگ

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.