محمد بقائی

محمد بقائی

زادروز: ۲۶ خرداد ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۱۲ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: اباصلت
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.