رضا باغچه‌دوست

رضا باغچه‌دوست

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۶ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: حبیب‌الله
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۱
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

باغچه‌دوست