مالک باقری

مالک باقری

زادروز: ۱۳۲۸
خاکسپاری: ۱۰ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: حیدر
پیشه/تحصیلات: کارمند، دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۵
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.