زهرا باقری ورکیانی

زهرا باقری ورکیانی

زادروز: ۲۵ دی ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۳
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.