بهمن ابراهیمی

بهمن ابراهیمی

زادروز: ۱۳۴۶
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌حیدر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

ابراهیمی-۱