حمیدرضا بهرامی

حمیدرضا بهرامی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۳ دی ۱۳۶۰
نام پدر: احمدخان
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.