محمود بحرینی

محمود بحرینی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: کاظم

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰۵
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار جان‌باخته قطعه‌ی ۹۲ ردیف ۱۰۵ شماره‌ی ۳۵ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.