غلامرضا بخشنده

غلامرضا بخشنده

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: آیت‌علی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۵
شماره: ۴۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.