فریدون بخشی

فریدون بخشی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: قهرمان
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۰
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.


بخشی