اکبر بخشی زنجانی

اکبر بخشی زنجانی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: رجبعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷
شماره: ۴۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.