توران بختیاری

توران بختیاری

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۲۸ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: مظفر
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.