غلامرضا بنازاده رضائی

غلامرضا بنازاده رضائی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دبیر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۹
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

بنا‌زاده-رضایی