احمد بنی‌اسدی

احمد بنی‌اسدی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین خوانساری
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.