سید مصطفی بنی‌هاشمی

سید مصطفی بنی‌هاشمی

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۲۴ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: کارمند دولت
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۸
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.