مجید بنی‌هاشمی جمارانی

مجید بنی‌هاشمی جمارانی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: رضا
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۶
شماره: ۵۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

بنی‌هاشمی