فریبرز برادران ابراهیمی

فریبرز برادران ابراهیمی

زادروز: ۲ دی ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۴
شماره: ۴۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.