مهدی براتی

مهدی براتی

زادروز: ۱۵ اسفند ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۸ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: نظرعلی
پیشه/تحصیلات: سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۸
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

براتی