هاشم بیاتی

هاشم بیاتی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۶ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حاجعلی
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

بیاتی