مهدی‌قلی بیات موحد

مهدی‌قلی بیات موحد

زادروز:
خاکسپاری: ۴ فروردین ۱۳۶۰
نام پدر: فریدون
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۳
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.