ناهید سیف‌اللهی بازرجانی

ناهید سیف‌اللهی بازرجانی

زادروز: مهر ۱۳۳۹
خاکسپاری: مهر ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۲۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

سیف‌اللهی-بازرجانی