محسن ایرانی بهبهانی

محسن ایرانی بهبهانی

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: مجید
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۶
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

ایرانی