علی‌اصغر لقائی بهگوی

علی‌اصغر لقائی بهگوی

زادروز: ۶ شهریور ۱۳۲۴
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: تاجر
گرایش سیاسی: حزب ملت ایران

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

علی_اصغر-لقائی-بهگوی