بهروز شیردل

بهروز شیردل

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عشقعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی جغرافیا، دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۸
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شیردل-بهروز